DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Pazarlama TEP   307 5 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, tarım ürünleri piyasalarında fiyat oluşumu, pazarlama karması unsurları ve tarım ürünleri pazarlarını yönlendiren kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tarım ürünlerinde arz, talep kavramları ve çeşitli piyasalarda fiyat oluşumu ile pazarlama karması ve tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım ürünlerinde talep ve arz kavramı hakkında detaylı bilgi edinir.
2) Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
3) Pazarlama karması elemanlarını tanır.
4) Tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 - Pazarlama tanımları ve ekonomik gelişmede pazarlamanın rolü Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 - Talebin tanımı, talep çizelgesi, talep kanunu, talep eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
3 - Talebi etkileyen faktörler Söz konusu ve diğer ürünlerin fiyatları (fiyat-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
4 - Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin gelirleri (gelir-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
5 - Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin geleceğe ilişkin gelir ve fiyat tahminleri Tüketicilerin zevk ve alışkanlıkları Tüketicilerin sayıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
6 - Tarım ürünleri talebinin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
7 - Arzın tanımı, arz çizelgesi, arz kanunu, arz eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 - Arzı etkileyen faktörler Üretim tekniği ve verimlilik Piyasadaki üretici adedi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
10 - Tarım ürünleri arzının özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
11 - Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu Tam rekabet piyasası Monopol piyasası Tekelci rekabet piyasası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
12 - Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu (devam) Oligopol piyasası Monopson piyasası Üretici-tüketici rantı ve fiyat farklılaştırması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
14 - Pazarlama karması Ürün geliştirme Fiyatlandırma Dağıtım Promosyon Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
15 - Tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar Pazarlama bordları Okşin sistemi Mezatlar Kollektif Ticari Marka Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notu ve kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar