DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımda Örgütlenme TEP   453 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle ilgili nüfusun, özellikle üretim ve pazarlama aşamalarında yaşamış oldukları sorunların sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerini ortaya koymak; tarımsal örgütlenmenin önemini dünyadan ve Türkiyeden örneklerle vurgulamak; sorunlara örgütlenme ve kırsal kalkınma odaklı yaklaşarak çözüm üretmek ve altyapı hazırlamak
Dersin İçeriği
Tarım Sektörünün Özelliği, Türkiye Tarımında Örgütlenme Sorunları, Dünyada Tarımsal Örgütlenme Modelleri, Türkiyede Tarımsal Örgütlenme Modelleri, Türkiyede Kamuya Dayalı Örgütler, Türkiyede Tabana Dayalı Örgütler/Tarımda Sivil Örgütlenme, AB ve Türkiyede Tarımsal Örgütlenmelerin Karşılaştırılması, Kalkınma Açısından Örgütlenme, Kooperatifler, Türkiyede Başarılı Tarımsal Örgütlenme Örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütlenme ve tarımsal örgütlenme arasındaki farklılıkları tanımlayabilme.
2) Tarımsal örgütlenme ile ilgili kavramları tanımlayabilme.
3) Kırsal kesimde örgütlenmeyi engelleyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri tartışabilme.
4) Tarımsal örgütlenmenin tarihsel gelişimini tartışabilme.
5) Tarımsal örgütlenme modellerini tanımlayabilme, tartışabilme.
6) Tarımsal örgütlenme türlerini tanımlayabilme, analiz edebilme.
7) Kooperatifçiliğin tarımsal örgütlenmedeki önemini tartışabilme
8) Farklı ülkelerdeki örgütlenme modellerini tartışabilme, tanımlayabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütlenme ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarımsal Örgütlenme Ders notu ve önerilen kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Türkiyede Tarım Sektörünün ve Kırsal Nüfusun Özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Tarım Sektöründe Örgütlenmenin Önemi ve Gerekliliği Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Kırsal Alanda/ Tarımda Örgütlenmeyi Etkileyen Faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Türkiyede Tarımsal Örgütlenme Modelleri (Kamuya Dayalı Örgütler) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Türkiyede Tarımsal Örgütlenme Modelleri (Tabana Dayalı Örgütler/Tarımda Sivil Örgütlenme/İnformel Örgütlenme) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Dünyada Tarımsal Örgütlenme Modelleri Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 AB Dışı ülkeler ve Türkiyede Tarımsal Örgütlenmelerin Karşılaştırılması Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 AB ve Türkiyede Tarımsal Örgütlenmelerin Karşılaştırılması Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Tarımda ve Kırsal Alanda Kooperatif Örgütlenmesi Yeni Nesil Kooperatifler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Tarımda ve Kırsal Alanda Kooperatif Örgütlenmesi Yeni Nesil Kooperatifler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Kırsal Kalkınma Açısından Tarımsal Örgütlenmenin Önemi Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Kırsal Kalkınma Açısından Tarımsal Örgütlenmenin Önemi Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Türkiyede Başarılı Tarımsal Örgütlenme Örnekleri Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar