DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ulslararası Tarımsal İlişkiler TEP   454 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası bağımlılık nedeniyle gıda malları üretimi ve tarım politikaları günümüzde ulusal ekonomilerin bir sorunu olmaktan çok küresel bir sorun olarak görülmektedir. Bu geçekten hareketle, tarım ve tarım politikaları uluslararası bağımlılık ve ilişkiler ile bu ilişkilerin esasını oluşturan tarımsal ticaret açısından incelenerek öğrencilere küresel bir bakış açısı kazandırmak
Dersin İçeriği
Uluslararası ilişkilerin tanımı, önemi, kapsamı ve gelişimi; Uluslararası ilişkilerin araç ve aktörleri; Uluslararası ilişkiler ve ticaret; Uluslararası tarımsal ilişkiler ve nedenleri; Uluslararası tarım ve ticaret politikaları; Uluslararası tarımsal ilişkilerde az gelişmiş ülkelerin durumu; Uluslara arası tarımsal ilişkilerde etkili kuruluş, antlaşma ve birleşmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ilişkilerin nedenlerini, önemin, kapsamını ve tarihsel gelişimini bilir.
2) Uluslararası ilişkilerin araç ve aktörlerini bilir.
3) Dış ticaret nedenlerini ve teorilerini sayar ve açıklar
4) Dış ticaret politikalarının amaç ve araçlarını bilir.
5) Uluslararası tarımsal ilişkilerin önemini ve gelişimini bilir ve açıklar.
6) Uluslararası tarım politikalarının çalışma konularını ve amaçlarını bilir
7) Uluslararası tarımsal ilişkilerde az gelişmiş ülkelerin konumunu bilir ve nedenlerini açıklar
8) Ulusal ve uluslararası tarım politikası etkileşimini açıklar
9) Tarımla ilgili başlıca uluslararası kuruluş, anlaşma ve birleşmeleri ve çalışma konularını bilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası ilişkilerin tanımı, önemi ve/veya nedenleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uluslararası ilişkilerin kapsamı ve tarihsel gelişimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Uluslararası ilişkilerin araç ve aktörleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uluslararası ekonomik ilişkiler ve ticaret Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Uluslararası ticareti doğuran pratik ve ekonomik nedenler ve dış ticaret teorileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dış ticaret politikası: Tanımı, kapsamı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dış ticaret politikası araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Uluslararası tarımsal ilişkiler: Kapsamı ve tarihsel gelişimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Uluslararası tarımsal ilişkilerin nedenleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Uluslararası tarım politikaları ve çalışma konuları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ulusal ve uluslararası tarım politikası ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımda ortak amaçlar ve politikalar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uluslararası tarımsal ilişkilerde az gelişmiş ülkelerin durumu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Uluslararası tarımsal kuruluş, anlaşma ve birleşmeler ve Tarım alanında Türkiye-AB ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve kaynakların tümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar