DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlama TEP   455 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarim işletmesinin faaliyetlerinin ekonomik analizini yapmaları ve işletmenin çevresel, yasal, teknik ve ekonomik sınırlılıkları altında basit planlama yöntemleriyle bir tarım işletmesinin üretim planlamasını yapma becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Tarım işletmelerinin ekonomik faaliyet sonuçları, başarı ölçütleri; İşletme bazında analiz; Üretim dallarının analizi (brüt marj ve tam maliyet analizi), Tarımsal işletme planlaması için gerekli veriler, Tarımsal işletme planlamasının temel ilkeleri ve yöntemleri, Kısmi bütçeleme Tam bütçeleme, Program planlama ve Doğrusal planlama yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir tarım işletmesinin faaliyetlerinin ekonomik analizini yapabilir.
2) İşletmelerin ekonomik başarısını işletme ve üretim dalları düzeyinde ölçen temel ölçütleri kavrar ve hesaplayabilir.
3) Bir tarım işletmesinin çevresel, yasal, teknik ve ekonomik sınırlılıklarını belirleyebilir.
4) Planlama için gerekli teknik katsayıları hesaplayabilir
5) Sınırlı koşullar altında bir tarım işletmesinin en uygun üretim desenini planlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım işletmelerinin ekonomik faaliyet sonuçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
2 Başarı ölçütleri; İşletme bazında analiz Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Üretim dallarının analizi (brüt marj ve tam maliyet analizi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Üretim dallarının analizi (brüt marj ve tam maliyet analizi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Tarımsal işletmecilikte planlamanın gereği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Tarımsal işletme planlaması için gerekli veriler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Ekonomik ve teknik veriler, verilerin toplanması ve düzenlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Tarımsal işletme planlamasının temel ilkeleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Planlama yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
11 Kısmi bütçeleme yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Tam bütçeleme yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 Program planlama yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
14 Program planlama yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
15 Doğrusal planlama yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar