DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel Etki Değerlendirmesi PM   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ÇED raporlarının hazırlanmasındaki tüm süreçlerde ve ÇED mevzuatında bilgi ve beceri sahibi olmak.
Dersin İçeriği
ÇED ile ilgili yapılan çalışmalar, ÇED Yönetmeliğinin uygulanması olanakları ve bir ÇED Raporu hazırlama çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ÇEDin Dünyada değişik ülkelerdeki tarihsel gelişimi öğrenir.
2) ÇEDin Türkiyedeki tarihsel gelişimini öğrenir ve sorunları tartışır.
3) Planlanan herhangi bir faaliyetin çevresel etkilerini irdeler ve değerlendirir.
4) ÇED mevzuatındaki ilgili hükümleri uygulayabilir.
5) ÇED raporlarının hazırlanma ve değerlendirme süreçlerine herhangi bir paydaş olarak aktif bir şekilde katılır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Kaynak tanıtımı, ÇED nedir yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 ÇEDin Dünyada tarihsel gelişimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 ÇEDin Türkiyede tarihsel gelişimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Türkiyede yapılan ÇED çalışmaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Stratejik Çevresel Değerlendirme Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 ÇED Yönetmeliği, Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, yetki Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 ÇED Yönetmeliği, ÇEDe tabi projeler ÇED sürecinin başlaması, Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara sınav Ara sınava kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 ÇED Yönetmeliği, Halkın katılımı, komisyonlar ve görevleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 ÇED Yönetmeliği, Seçme, Eleme Kriterleri uygulama yöntemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 ÇED Yönetmeliği, ÇED uygulanacak projeler ÇED genel ve özel formatları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 ÇED Yeterlik Belgesi Tebliğ Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 ÇEDde değerlendirme yöntemlerinin tartışılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 ÇEDde değerlendirme yöntemlerinin tartışılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
15 ÇED Senaryosu tartışması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yılsonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar