DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Bağcılık BBP   337 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağcılığın tarihçesi ve coğrafik dağılımı, Bahçe Bitkileri tarımı içindeki yeri hakkında bilgi vermek, asmayı tanıtmak ve asma yetiştiriciliği ile ilgili temel konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bağcılığın Türkiye ve Dünyadaki tarihi, Asmanın coğrafik dağılımı, Türkiye bağ alanı ve üzüm üretiminin bölgelere göre dağılımı, Üzümün besin değeri ve insan sağlığı açısından değeri, Asmanın sistematikteki yeri, Asma türleri ve yayılış alanları, Amerika, Asya ve Avrupa türleri , Üzümlerin ticari sınıflandırılması, Asmanın Kök ve sürgün sistemi, Asma yetiştiriciliğini etkileyen İklim ve Toprak özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağcılığın tarihçesi ve coğrafik dağılımı, Dünyada bağcılığın yapıldığı ülkeler, öğrenilir.
2) Sofralık, şaraplık-şıralık ve kurutmalık üzüm çeşitlerini ve ticari değerlerini öğrenir.
3) Asmanın morfolojisini öğrenir.
4) Üzüm yetiştiriciliğini etkileyen ekolojik faktörler kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağcılığın tarihçesi Asmanın coğrafik dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Üzüm yetiştiricisi ülkeler ve bağcılığın dünyadaki önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
3 Türkiye bağ alanı ve üzüm üretiminin bölgelere göre dağılımı. Türkiye nin Eski ve yeni bağcılık alanları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
4 Üzümün besin değeri ve insan sağlığı açısından önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
5 Asmanın sistematikteki yeri Vitis cinsinin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
6 Asma türleri ve yayılış alanları Amerika, Asya ve Avrupa türleri, Türlerden örnekler gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
7 Üzümlerin ticari sınıflandırılması Sofralık üzümler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Şaraplık, şıralık üzümler, kurutmalık üzümler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
10 Asmanın kök ve sürgün sistemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
11 Yaz sürgünü, Yapraklar, Salkımlar ve Taneler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
12 Asmanın yıllık büyüme ve gelişme döngüsü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
13 Asma yetiştiriciliğini etkileyen İklim Faktörleri (Sıcaklık, güneşlenme, yağış, yağmur, dolu, oransal nem, rüzgar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
14 Asma yetiştiriciliğini etkileyen Toprak koşulları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
15 Toprak tipi, derinlik, taban suyu yüksekliği, reaksiyon, tuzluluk, kireç Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar