DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji I TEP   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Nihan ARABACI
Dersi Verenler
Arş.Gör.NİHAN ARABACI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlıların özellikleri, sınıflandırılması ve hücreyi öğretmek
Dersin İçeriği
Canlıların temel özellikleri Organizasyon, uyarılma, hareket, metabolizma Beslenme Enerji kullanımı Büyüme, üreme, adaptasyon Homeostazi, kimyasal yapı benzerliği Protein sentezi Canlıların çeşitliliği ve sınıflandıırlması Eukaryotlar Bakteriler Arkealar Virusler Hücrenin yapısı ve fonksiyonları Organeller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılar hakkında temel kavramları anlamak
2) Canlılar hakkında temel kavramları anlamak
3) Organizasyon, uyarılma, hareket, metabolizma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlıların temel özellikleri güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
2 Organizasyon, uyarılma, hareket, metabolizma güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
3 Beslenme güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
4 Enerji kullanımı güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
5 Büyüme, üreme, adaptasyon güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
6 Homeostazi, kimyasal yapı benzerliği güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
7 Protein sentezi güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
8 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırlması güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
9 ara sınav güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
10 Eukaryotlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
11 Bakteriler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
12 Arkealar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
13 Virusler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
14 Hücrenin yapısı ve fonksiyonları güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
15 Organeller güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
16-17 final sınavı güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar