DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TEP   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz YILDIRIM
Dersi Verenler
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklamak ve günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlatmak.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü Atomlar ve atom kuramı Kimyasal bileşikler Kimyasal tepkimeler Sulu çözelti tepkimeleri Gazlar Atomun elektron yapısı Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Kimyasal Bağlar: Temel Kavramlar Kimyasal dengenin ilkeleri Asitler ve Bazlar Asit-Baz Dengeleri Organik Kimya

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya bilimindeki gelişmeleri öğrenir.
2) Birim sistemlerini ve çevirmeleri öğrenir.
3) Atomlar ve atom kuramlarını öğrenir.
4) Kimyasal tepkimeleri yazar ve hesaplama yapabilir.
5) Gaz kanunlarını öğrenir ve gazlar üzerine hesaplamalar yapabilir.
6) Asitler ve bazlar hakkında bilgi edinir.
7) Organik bileşikler hakkında bilgi edinir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)