DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Limit. Limit teoremleri, Sonsuz limitler. Monoton yakınsaklık teoremi. Alt Diziler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Serilerin yakınsaklığı, n-inci Terim Testi, Geometrik seriler, p-serileri, Karşılaştırma, Limit Karşılaştırma, Oran ve Kök Testleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Kuvvet serileri,Yakınsaklık yarıçapı, Kuvvet serielrinin Terim Terime türevlenmesi teoremi,Taylor ve McLaurin serileri,Binom Teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Kutupsal Koordinatlar. Bazı önemli Eğriler. Eğri çizimleri. Teğetin eğimi formülü. Parametrize eğriler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Belirsiz İntegral tanımı, özellikleri. Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Bazı trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Bazı cebirsel fonksiyonların değişken değiştirme ve indirgeme formülleri ile integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Rasyonel Fonksiyonların İntegrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
9 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Trigonometrik ve Cebirsel özel integraller. Belirli integral tanımı ve özellikleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Diferansiyel-İntegral hesabın temel teoremleri. Değişken değiştirme formülü. Özge İntegraller. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Özge İntegrallerin Yakınsaklığı. İntegral testi. Dik ve kutupsal koordinatlarda alan bulma. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Disk ve Silindirik Tabakalar yöntemleri ile hacim bulma. Yay uzunluğu. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Dönel yüzey alanı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Ağırlık merkezi bulma. Pappüs formülü. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Final Sınavı Tekrar ve Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar