DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tanım Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
2 Yeryuvarının genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
3 Mineraller ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
4 Kayaç tanımı ve Kayaç yapıcı mineraller Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
5 Magmatik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
6 Sedimanter kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
7 Metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
8 Ayrışma ve toprak oluşumu Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
9 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
10 Toprak profilleri ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
11 Yeraltısuları ve dağılımı Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
12 Yeraltısuyunun hareketi ve etkileyen faktörler Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
13 Porozite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
14 Permeabilite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
15 İç ve dış olaylar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar