DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönden irdelenmesi Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
2 Ekosistemin tanımı, unsurları (üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar, enerjitik ve maddesel faktörler) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
3 Ekosistemin çalışma prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
4 Besin-enerji zinciri ve pramidi Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
5 Ekosistemde verimlilik ve ölçüm yöntemleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
6 Doğal- ve agro (tarımsal)-ekosistem farkları Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
7 Gıda üretim sistemleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okumak Yazılı Sınav
9 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
10 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
11 Çevre faktörü olarak güneş, ışık ve bitkisel üretim yönünden özellikleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
12 Işık ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
13 Sıcaklık ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
14 Atmosfer (Oksijen, Azot, Karbondioksit ve diğer gazlar, duman ve partiküller) ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
15 Su ve bitkisel üretim. Toprak (havası, suyu, bitki besin elementleri, asitliği, tuzluluğu) ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar