DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri TEP   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tarla bitkileri üretiminde kaliteli tohumluk kullanımının önemi, bazı tarla bitkilerinde tohumluk üretimi ve bu konuda özel tohumculuğunun yerini anlar.
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerinde tohumculuğun önemi, çiçek ve tohum yapıları, tohumluk üretiminde çevre koşulları ve önemli tarla bitkilerinin tohumluk üretim teknikleri ve tohumluğun özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı iklim bölgelerine uygun tarla bitkileri ve yetiştiriciliğini bilir
2) Pazar ekonomisine uygun tarla ürünü elde edilmesini bilir
3) Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahıllar ve ekonomik önemi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Tahılların morfolojisi ve fizyolojisi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Serin iklim tahıllarının ekonomik önemi ve kültürü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Sıcak iklim tahıllarının ekonomik önemi ve kültürü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Lif bitkilerinin ekonomik önemi, ve morfolojisi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Lif bitkilerinin tarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Lif bitkilerinin tarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Yumrulu bitkilerinin (patates, şeker pancarı) ekonomik önemi, morfolojik özellikleri ve tarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik önemi, morfolojik özellikleri ve tarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Yemeklik dane baklagillerin ekonomik önemi. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Yemeklik dane baklagillerin bitki türlerinin sistematiği, bitkisel özellikleri. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Yemeklik dane baklagillerin adaptasyon istekleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Yemeklik dane baklagillerin yetiştirme tekniklerinin anlatımı ve tanıtımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Yıl sonu sınavı Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar