DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme TEP   208 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin önemini, mutlak gerekli besin elementi kavramlarını, bitkilerin beslenmesinde gereksinim duyulan besin elementlerini, bitki besin elementlerinin bitki ihtiyacına göre sınıflandırılmasını, makro ve mikro besin elementlerini, mutlak gerekli besin elementlerinin yanı sıra yararlı besin elementlerinin neler olduğu, her birinin topraktaki davranışı ve bitkideki fonksiyonlarını ve her bir elementin toprak ve bitkide birbirleriyle olan ilişkilerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kaliteli ve bol ürün alınabilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların yönetilmesinde araştırma ve gözlem aracı olarak toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin irdelenmesi, sözkonusu analizlerin nasıl yapıldığı, toprak, bitki ve gübre analiz sonuçlarının hesaplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki beslemenin önemini öğrenir.
2) Bitki besin elementlerini sınıflandırır.
3) Her bir besin elementinin toprak ve bitkideki bulunma durumu ve önemini ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Beslemenin Önemi Powerpoint sunum ile ders anlatımı
2 Bitki Beslemede Gereksinim Duyulan Elementler Powerpoint sunum ile ders anlatımı
3 Bitkilerde Besin Elementi Alımı Powerpoint sunum ile ders anlatımı
4 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Makro Besin Elementleri; N Powerpoint sunum ile ders anlatımı
5 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Makro Besin Elementleri; P Powerpoint sunum ile ders anlatımı
6 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Makro Besin Elementleri; K Powerpoint sunum ile ders anlatımı
7 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Makro Besin Elementleri; Ca ve Mg Powerpoint sunum ile ders anlatımı
8 Ara Sınav Powerpoint sunum ile ders anlatımı
9 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; Fe Powerpoint sunum ile ders anlatımı
10 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; Fe Powerpoint sunum ile ders anlatımı
11 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; Zn Powerpoint sunum ile ders anlatımı
12 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; B Powerpoint sunum ile ders anlatımı
13 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; Mn ve Cu Powerpoint sunum ile ders anlatımı
14 Bitkilerin Beslenmesinde Gereksinim Duyulan Mikro Besin Elementleri; Mo, Cl, Ni Powerpoint sunum ile ders anlatımı
15 Yararlı Bitkil Besin Elementleri; Al, Co, Se, Si, Na ve V Powerpoint sunum ile ders anlatımı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar