DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme TEP   208 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin önemini, mutlak gerekli besin elementi kavramlarını, bitkilerin beslenmesinde gereksinim duyulan besin elementlerini, bitki besin elementlerinin bitki ihtiyacına göre sınıflandırılmasını, makro ve mikro besin elementlerini, mutlak gerekli besin elementlerinin yanı sıra yararlı besin elementlerinin neler olduğu, her birinin topraktaki davranışı ve bitkideki fonksiyonlarını ve her bir elementin toprak ve bitkide birbirleriyle olan ilişkilerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kaliteli ve bol ürün alınabilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların yönetilmesinde araştırma ve gözlem aracı olarak toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin irdelenmesi, sözkonusu analizlerin nasıl yapıldığı, toprak, bitki ve gübre analiz sonuçlarının hesaplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki beslemenin önemini öğrenir.
2) Bitki besin elementlerini sınıflandırır.
3) Her bir besin elementinin toprak ve bitkideki bulunma durumu ve önemini ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)