DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro Ekonomi TEP   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞİNASİ AKDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro ekonomi kuramından amaçlı yararlanma becerilerinin kazandırılması; iktisadi model kurulması ve yorumlanması, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel analizinin yapılması ve yorumlanması; firmaların farklı piyasalarda davranışlarının analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Ekonominin tarihsel gelişimi, ekonominin temel sorunları, ekonomik sistemler, iktisadi olaylar, arz - talep teorisi ve piyasa dengesi, elastikiyet kavramları, tüketici ve üretici davranışları teorisi, üretim maliyetleri, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı konular, piyasalar ve piyasa türleri, aksak rekabet koşulları, üretim faktörleri fiyat analizleri, genel denge analizi, mikro ekonomik piyasa başarısızlıkları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi modeller kurabilir, üretici ve tüketici tercihlerinin matematiksel analizini yapabilir
2) Tam rekabet piyasasında ve aksak piyasalarda firma ve endüstri dengesinin oluşumunu analiz edebilir;
3) Faktör piyasalarında firma ve endüstri dengesinin oluşumunu analiz edebilir.
4) Tarımsal üretimin ekonomik analizinde matematiksel araçları kullanabilir ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)