DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal işletmecilik; ilgili kavramlar, tarihsel gelişim ve günümüzdeki durum; tarım işletmelerinde amaçlar; yönetim kavramı; Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetimin işlevleriKarar verme süreci; stratejik ve taktik yönetim amaç ve aşamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarım işletmelerinin sınıflandırılması; tarım işletmelerinde büyüklük sınıflandırmasında girdi ve çıktı yönelimli ölçütler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarım işletmelerinin ayırt edici özellikleri; tarım işletmelerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler; tarımda kayıt tutma; nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilanço ve Bilanço Analizi: envanter; değerleme, farklı değerleme yöntemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Bilanço ve Bilanço Analizi: örnekler ve analiz Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Kar-Zarar Çizelgesi ve Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Tek ürün bütçesi Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Kısmi Bütçeler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Tüm İşletme Planlaması Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Nakit Akış Bütçeleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Yatırım Analizi; Sahip Olma Maliyetleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Arazi Kullanımı ve Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar