DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal İşletmecilik TEP   308 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal işletmecilikle ilgili temel kavramların öğretilmesi; ülkemizde tarım işletmelerinin genel durumunun ve başlıca sınıflandırma şekillerinin açıklanması; tarım işletmelerini diğer sektör işletmelerinden ayıran özelliklerin bilinmesi; tarım işletmelerinde uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin avantaj ve dezavantajlarının açıklanması; işletme kayıtları, envanter, bilanço ve sermaye konularında temel bilgilerin verilmesi; değerleme yöntemleri, maliyet hesapları ve işletme faaliyet sonuçları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik Kavramları; Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum; Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri Teşebbüslerin Seçimi ve Kombinasyonu; Tarım İşletmelerinin Çalışmalarını Etkileyen Faktörler; İşletme Kayıtları, Envanter Hazırlama, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı; Değerleme Yöntemleri; Amortisman Hesaplama Yöntemleri; Tarımsal Üretimde Maliyetler; İşletme Faaliyet Sonuçları; Risk ve Belirsizlik; Tarım İşletmelerinin Planlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal işletmecilik kavramını bilir, diğer sektörlerdeki işletmelerle ayırımını yapabilir
2) Tarımda uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin gerekliliklerini bilir ve işletme planlaması kararlarında bunları kullanır
3) Tek ve çok yıllık bitkiler ile hayvansal üretimde maliyet hesabı konusunda temel yaklaşımları bilir ve bunları sayısal bir örnekle uygulayabilir
4) Tarımda risk ve belirsizliğin nedenlerini, riski azaltmak için yapılması gerekenleri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)