DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZTP   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERAP GÖNCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
lisans öğrencilerinin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularını öğretmek.
Dersin İçeriği
lisans öğrencilerinin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde süt sığırcılığı, sığır besiciliğine mevcut yetiştirme sistemleri, sığır barınakları, sığır ırkları , dış yapı özellikleri ve kültür ve yerli sığır ırkları ile sütün oluşumu, süt üretimi, süt kalitesi, süt verim ve miktarını etkileyen faktörler ile pratik yetiştirme işlerine ait bilgileri bugünkü yetiştiricilik sistemlerinde kullanarak Türkiye tarımın geleceğinde önemli yer alan sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerde uygulamalarına olanak sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyada yetiştirilen önemli sığır ırklarını tanır
2) Türkiye de yetiştirilen sığır ırklarını tanır
3) Süt sığırı ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir
4) Sürü kompozisyonu ve bölme gereksinmeleirni hesaplar
5) Sığırlarda üreme, döl verimi,konularını bilir.
6) Sığırlarda süt verimi konularını bilir.
7) Sığırlarda süt verimi konularını bilir.
8) Sığırlarda üet verimi konularını bilir.
9) Hayvan ıslahı, yetiştirme sistemleri ve seleksiyonu bilir.
10) Sürü sağlık koruma uygulamalarını bilir
11) Süt sığırı yetiştiriciliği sistemlerini, süt verimi ve süt kalitesini bilir
12) Dişten yaş tayini göğüs çevresinden canlı ağırlık tahmini yapar
13) buzağı büyütme ve düve yetiştirme işlerini bilir
14) Sığır besiciliği, et tipi sığır ve kondüsyon puanlaması ile besi hayvanı seçimi, besi sonu tespiti konularında bilgi sahibi olur
15) sığır yetiştiriciliği konularını bilir