DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Bilimi ve Teknolojisi TEP   214 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nuray GÜZELER
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURAY GÜZELER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi dersinde gıda ile ilgili temel bilimler ve gıda teknolojileri ile ilgili temel konuların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Gıdaların bileşimi, Gıdaların bozulma etmenleri, Tahıl Ürünleri, Meyve ve Sebzeler, Konserve gıdalar, Şeker Teknolojisi, Yağ teknolojisi, Fermantasyon Ürünleri (şarap, sirke ve bira teknolojileri), Süt ve Süt hakkında temel konuların öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Gıda Bilimi ve Teknolojisinin genel hatlarıyla temelini kavrar.
2) Gıda bileşenleri ve gıdalarda bozulma etmeni konularında bilgi sahibi olur.
3) Gıda işlemenin (meyve- sebze, bitkisel yağ, şeker ve tahıl ürünleri) prensiplerini öğrenir.
4) Fermantasyon ürünleri ve işleme (şarap, bira, sirke, turşu, zeytin) teknolojilerini öğrenir.
5) Süt ve süt ürünleri ve işleme (yoğurt, dondurma, peynir, tereyağı) teknolojilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda Bilimi ve Teknolojisine Giriş Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Gıda maddelerinin bileşimi ve Su aktivitesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gıdaların Bozulma Etmenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tahıllar, Baklagiller, Yağlı Tohumlar (Ekmek, Makarna, Bisküvi vb. ürünlerin yapımı) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Meyve ve Sebzele Teknolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Meyve Suyu Teknolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Konserve teknolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Şeker teknolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yağ and Margarin Teknolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Fermantasyon teknolojisi (Şarap, Bira) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Fermantasyon teknolojisi (Sofralık yeşil zeytin, Sirke ve Turşular) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Süt teknolojisine giriş Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Süt İşleme Teknolojisi (Yoğurt yapımı) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Süt İşleme Teknolojisi (Peynir, Tereyağı, Dondurma) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar