DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal sistemler-Enerji döngüleri-Hidrolojik döngü-Gıda döngüleri-Modern tarım sistemleri ve çevre Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 TARIMSAL UYGULAMALAR: Toprak işleme ve doğrudan ekimin çevresel etkiler açısından değerlendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Drenaj ve sulama, Tarımsal drenaj sistemleri, Sulamanın toprak koşullarına ve ürün verimine etkisi ve çevresel etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Suni ve Çiftlik Gübreleri, Gübreleme uygulamasının ilkeleri ve çevresel etki değerlendirmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Bitki koruma ve pestisitlerin uygulanması, bitki koruma taktiklerinin çevresel etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 TARIMSAL SİSTEMLER: Genel Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Mera ve Otlak Sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Ekilebilir alanlar, Ekilebilir sistemlerin yönetimi, Ekilebilir sistemlerde besin döngüsü Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Modern Tarımın Çevresel Etkileri : Tarımın hidrolojik etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Modern Tarımın Çevresel Etkileri: Tarımın bağımsız bitki ve hayvan türlerine etkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Modern Tarımın Çevresel Etkileri: Ekolojik sistemlerdeki etkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Avrupada tarımsal politikalar ve çevre Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Bitkisel kökenli tarımsal atıklar ve yönetimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Final Sınavı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar