DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Traktörleri * TMT   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇAĞDAŞ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarım traktörlerinin tipleri, kullanım alanları ve tarımdaki yeri ile traktörlerde kullanılan termik motorlar ve traktör güç aktarım sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste tarım traktörlerinin tarihi ve gelişimi, tarım traktörlerinin sınıflandırılması, traktörlerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve motor sistemleri, traktör hareket ve güç sistemleri ile traktörlerde güç ve verim konuları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
X
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
X
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Traktörlerine Giriş,Tarım Traktörleri Tarihi, Tarım Traktörlerinin Sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
2 Tarım Traktörlerinde Kullanılan İçten Yanmalı Motorlar, İçten Yanmalı Motorun Tanımı, Motorun Tarihsel Gelişimi, Dizel Ve Otto Motor Çevrimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
3 İçten Yanmalı Motorların Genel Yapısı ve Sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
4 Tarım Traktörlerinde Hareket İletim Sistemleri: Kavrama, dişli kutusu, diferansiyel, son redüksiyon dişlileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
5 Tarım Traktörlerinde Yürütme Sistemleri: Paletler, lastikler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
6 Tarım Traktörlerinde Yönlendirme Sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
7 Tarım Traktörlerinde Güç Aktarma Sistemleri: Kuyruk mili, 3 nokta askı sistemi, hidrolik sistem Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
8 Arasınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
9 Traktör Çeki Teorisi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
10 Traktör Mekaniği Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
11 Traktörlerde Güç ve Verim Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
12 Traktörlerde Güç Ölçümü ve Standartlar Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
13 Traktör Güç Seçimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
14 Tarım Traktörlerinde Ergonomik Etmenler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
15 Tarım Traktörlerinde ve İçten Yanmalı Motorlarda Yenilikler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
16-17 Final sınavı Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar