DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Mak. ve Tekn. Mühendisliğine Giriş * TMT   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünü kazanan 1.sınıf öğrencilerimizin öğrenmeye yönelmelerini sağlamak, analiz ve sentez yapabilmelerine yardımcı olacak bilgileri vermek ve etik değerlere sahip bireyler olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünü kazanan 1.sınıf öğrencilerimize mesleği tanıtmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendisliğin tanımı, Temel kavramlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
2 Tarım Makinalarının ve Mühendisliğin tarihsel gelişimi, Mühendislik eğitiminin içeriği Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
3 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğine Yaklaşım Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
4 Mühendislikte boyutlar, hesap makinesi kullanımı, SI birim sistemleri, birim dönüşümleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
5 Mühendislikte veri elde etme ve işleme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
6 Mühendislikte inovatif yaklaşımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
7 Güç aktarma ve hareket iletim organları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
8 Ara sınav Yazılı sınav
9 Malzeme Bilgisi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
10 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinin Temel Konularının Tanıtımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
11 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinin Temel Konularının Tanıtımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
12 Traktör ve güç üniteleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
13 Toprak işleme, ekim-dikim-gübreleme, ilaçlama, hasat ve hasat sonrası makineler ve teknolojileri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
14 Toprak işleme, ekim-dikim-gübreleme, ilaçlama, hasat ve hasat sonrası makine ve teknolojileri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
15 Yenilenebilir enerji kaynakları ve tarımda uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
16-17 Final sınavı Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar