DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme * TMT   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak bilimi ve bitki beslemeyi bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, toprağı oluşturan faktörleri ve verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında tüm toprak oluşum faktörleri ve bitki besleme konuları öğretilir ve bunların bitkisel üretim, çevre koruma ve sürdürülebilir tarım açısından ilişkileri giriş düzeyinde incelenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak nedir ve kullanım alanları nerelerdir, genel olarak tartışmak.
2 Toprak oluşum sürecini ve oluşum faktörlerini detayları ile öğrenmek Konuları çalışma
3 Fiziksel toprak özelliklerini ayrı ayrı incelemek Konuları çalışma
4 Kimyasal toprak özelliklerini ayrı ayrı incelemek, laboratuvar çalışması. Konuları çalışma
5 Biyolojik toprak özelliklerini ayrı ayrı incelemek Konuları çalışma
6 Sürüdürülebilir toprak yönetimi için bütün toprak özelliklerini birlikte değerlendirmek Konuları çalışma
7 Toprak, bitki ve çevre açısından toprağı değerlendirmek Konuları çalışma
8 Bitkisel üretim açısından toprakta bulunan bitki besin elementlerini tanımak Konuları çalışma
9 Toprak ve bitkide azot döngüsünü öğrenmek Konuları çalışma
10 Ara Sınav Genel tekrar ve konuları çalışma
11 Toprak ve bitkide fosfor döngüsünü öğrenmek Konuları çalışma
12 Toprak ve bitkide potasyum, magnezyum, kalsiyum ve kükürt döngülerini öğrenmek Konuları çalışma
13 Toprak ve bitkide mikroelement yarayışlılıklarını öğrenmek Konuları çalışma
14 Bitki besleme ve çevre ilişkileri Konuları çalışma
15 Bitkisel verimlilik açısından gübrelemenin önemini tartışmak Konuları çalışma
16-17 Final Sınavı Genel tekrar ve konuları çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar