DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi * TMT   106 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Mühendislik Ekonomisi Bilgilerinin Tarımsal üretimde kullanılması.
Dersin İçeriği
Mühendislik Ekonomisi uygulamasının genel esasları. Ekonomik karar verme kriterleri. Alternatif yatırımların ekonomik karşılaştırma ilke ve hesaplamaları. Örnek uygulama ve çözümler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik ekonomisi esaslı karar vermenin temel parametreleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 İşletmelerde gelir gider tahmini ve mühendislik ekonomisi açısından değerlendirilmesi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Bileşik faiz ve indirgenmiş nakit akışı yaklaşımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Bileşik faiz ve indirgenmiş nakit akışı yaklaşımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Nakit akışı yaklaşımı ve diyagram tasarımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 Nakit akışı yaklaşımı ve diyagram tasarımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Eşit ödemeli nakit akışı diyagramlarının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
9 Ekonomik etkinlik ölçütleri (iç karlılık oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Ekonomik etkinlik ölçütleri (geri ödeme periyodu). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Ekonomik etkinlik ölçütleri (gelir/gider oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Ekonomik etkinlik ölçütleri (gelir/gider oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Ekonomik etkinlik ölçütleri (net şimdiki değer indeksi). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Örnek çözümlemeler. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Öğrenci proje sunumları ve tartışma. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları SINAV

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar