DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik * TMT   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik bilgisi kazandırarak, istatistiğin önemini ve değerini kavramalarını sağlamak, çeşitli istatistik analizleri yapabilme yeteneği kazandırarak hangi analizin hangi amaç doğrultusunda yapılabileceği konusunda karar verebilme yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerin mezun olduktan sonra denemelerde elde edilen verileri derste öğrendikleri istatistik yöntemleri kullanarak kolaylıkla analiz yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ders, İstatistik analiz yöntemlerini ve sonuçların yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
2 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular
3 Yer Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
4 Dağılış Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 Kesikli Olasılık Dağılışları Ders kitabındaki ilgili konular
6 Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
7 Standart Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
8 Güven Aralıkları Ders kitabındaki ilgili konular
9 Ara sınav Ders kitabındaki ilgili konular
10 Hipotez testleri ve hata tipleri Ders kitabındaki ilgili konular
11 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testleri Ders kitabındaki ilgili konular
12 Khi-kare analizi Ders kitabındaki ilgili konular
13 Regresyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
14 Korelasyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 YARIYIL SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar