DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diferansiyel Denklemleri * TMT   215 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislikte çok sayıda problemi çözümleyebilmek için önce bu problemleri matematiksel ifadelerle formüle etmek ve bunlarla ilgili bazı başlangıç ve sınır koşullarını kullanarak problemlerin çözümlerini oluşturan fonksiyonları ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Birinci basamaktan diferansiyel denklemler; Ayrılabilen denklemler, Lineer Denklemler, Tam dif. denklemler ve integral çarpanı, Yüksek basamaktan dif. denklemler,Sabit katsayılı denklemler, Belirsiz katsayılar yöntemi. parametrelerin değişimi yöntemi, Laplace dönüşümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
X
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
X
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
X
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve sınıflandırılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
2 Başlangıç ve sınır değer problemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
3 Diferansiyel denklemlerin elde edilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
4 Tam Diferansiyel denklemler ve İntegral Çarpanı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
5 Ayrılabilen Diferansiyel denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
6 Homogen Diferansiyel denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
7 Lineer ve Bernouilli Diferansiyel Denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Lineer Denklemlerin Temel teorisi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
10 Sabit Katsayılı Homogen denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
11 Sabit Katsayılı Homogen olmayan denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
12 Belirsiz Katsayılar Yöntemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
13 Parametrelerin değişimi Yöntemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
14 Cauchy Euler Denklemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
15 Laplace transformation Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
16-17 PROBLEM ÇÖZÜMLERİ PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar