DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım ve Çevre * TMT   253 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimin esaslarını tanıtmak, tarımsal üretim sistemlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek, bitkisel kökenli atıklar ve pestisit ambalajları yönetimi hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriği
Konvansiyonel tarımsal üretim sistemleri, modern tarımsal üretim sistemleri ve bu sistemlerin çevresel etki açısından değerlendirilmesi, çevresel risklerin azaltılması konusunda taktikler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
X
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
X
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
X
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
X
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal sistemler-Enerji döngüleri-Hidrolojik döngü-Gıda döngüleri-Modern tarım sistemleri ve çevre Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 TARIMSAL UYGULAMALAR: Toprak işleme ve doğrudan ekimin çevresel etkiler açısından değerlendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Drenaj ve sulama, Tarımsal drenaj sistemleri, Sulamanın toprak koşullarına ve ürün verimine etkisi ve çevresel etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Suni ve Çiftlik Gübreleri, Gübreleme uygulamasının ilkeleri ve çevresel etki değerlendirmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Bitki koruma ve pestisitlerin uygulanması, bitki koruma taktiklerinin çevresel etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 TARIMSAL SİSTEMLER: Genel Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Mera ve Otlak Sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Ekilebilir alanlar, Ekilebilir sistemlerin yönetimi, Ekilebilir sistemlerde besin döngüsü Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Modern Tarımın Çevresel Etkileri : Tarımın hidrolojik etkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Modern Tarımın Çevresel Etkileri: Tarımın bağımsız bitki ve hayvan türlerine etkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Modern Tarımın Çevresel Etkileri: Ekolojik sistemlerdeki etkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Avrupada tarımsal politikalar ve çevre Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Bitkisel kökenli tarımsal atıklar ve yönetimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Final Sınavı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar