DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet * TMT   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerilme kavramını öğrenir, gerilme uzama ilişkisi ve Hooke yasasını bilir, gerilme çeşitlerinin bilir, gerilme analizi yapar, basit makine parçalarında gerilme hesaplar, birleşik gerilme hallerinde eşdeğer gerilme kavramını ve uygulanan teorileri bilir ve hesaplar.
Dersin İçeriği
Temel tanımlar, normal ve teğet gerilme, gerilme ve uzama ilişkisi, Hooke yasası, şekil değiştirme özellikleri, elastik-plastik deformasyon, çeki deneyi ve akma gerilmesi, kopma gerilmesi, elastik-plastik deformasyon, elastiklik modülü ve kayma modülü, bası ve çeki gerilmesi, eğme gerilmesi, makaslama kesme gerilmesi ve burulma gerilmesi, mukavemet momenti, polar mukavemet momenti, eşdeğer gerilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
X
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerilmenin tanımı, normal gerilme, çeki ve bası gerilmeleri, gerilme-uzama ilişkisi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
2 Çeki deneyinin tanıtılması ve sonuçlarının irdelenmesi, elastik-plastik deformasyon özellikleri, elastiklik modülünün tanıtımı, Hooke yasasının uygulanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
3 Çeki ve bası gerilmesinin kesitteki dağılımı ve grafik gösterimi, çeki gerilmesi ve uzamanın hesaplanması, bası gerilmesi ve uzamanın hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
4 Eğme gerilmesinin tanıtılması, eğme gerilmesinin kesitteki dağılımı ve grafik gösterimi, çökmenin tanımı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
5 Atalet ve mukavemet momentinin tanıtılması ve hesaplanması, Steiner eksen kaydırma eşitliğinin tanıtımı ve uygulanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
6 Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvvetinin ve eğme momentinin Ritter yöntemiyle ve grafik yöntemle hesaplanması, eğme gerilmesi ve çökmenin hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
7 Teğet gerilmenin tanıtımı, teğet gerilmenin normal gerilmeyle karşılaştırılması, kayma modülünün tanıtılması, döndürme momenti (tork) kavramı, devir, moment ve güç ilişkisi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
8 Ara Sınav Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
9 Makaslama kesme gerilmesi, makaslama kesmede gerilme dağılımı, kuvvet, alan ve kayma modülü ile gerekli büyüklüklerin hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
10 Burulma momenti, burulmada şekli değiştirme özellikleri, açısal dönme Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
11 Polar atalet ve polar mukavemet momentinin tanıtımı ve hesaplanması, burulma gerilmesinin ve açısal dönmenin hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
12 Birleşik gerilme, eşdeğer gerilme, eşdeğer gerilmenin Rankine maksimum şekli değiştirme teorisiyle hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
13 Eşdeğer gerilmenin Coulomb maksimum kayma gerilmesi teorisi ve maksimum şekil değiştirme enerjisi teorileriyle hesaplanması Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
14 Gerilme yoğunlaşması, çentik etkisi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
15 Mukavemette kullanılan yazılımlar Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması
16-17 Final sınavı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar