DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikleri ZMS   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi kaynaklarına doğru ve etkili bir şekilde ulaşabilmeyi ve bilgiyi kullanabilmeyi kavratmak
Dersin İçeriği
Literatür toplama ve sınıflandırma, Literatür özeti hazırlama, Makale hazırlama, Bilgisayarla internette literatür taraması, Diğer kaynaklardan (CD Rom) literatür taraması, Powerpoint sunusu hazırlama ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanır.
2) Kendi alanındaki araştırma konularında deneme yapar ve sonuçları yorumlar
3) Tez yazım kurallarını uygulayabilir
4) Bilimsel bir makale yazabilme becerisi kazanır
5) Lisans derecesinden sonra alanında, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yapma yeteneği kazanır.
6) Bilgisayar destekli iletişim tekniklerini güncel hayata uyarlayabilir
7) Kaynak araştırması yapabilme ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi edinir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
X
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazın (Literature) Taraması ve Araştırma Probleminin Belirlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
2 Araştırma ve Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
3 Veri Toplanması ve Analizi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Soru-Cevap
4 Bulguların Yorumlanması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Soru-Cevap
5 Araştırma Raporu Hazırlama Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Soru-Cevap
6 Bir Tezin Anatomisi (Kapak Sayfası, Öz, Giriş, Yöntem, Kullanılan Materyaller, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar, Ekler, Tablolar ve Şekiller Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
7 Metin İçinde Kaynak Gösterme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Kaynak Gösterme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
10 Kaynakçada Kullanılan Kaynak Belirtme Biçimleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
11 Kaynakçada Kaynak Belirtme Örnekleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
12 Süreli Yayınlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
13 İnternet Sitesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
14 İnternet Kaynakları. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
15 Sunum Teknikleri ve sunum hazırlama Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar