DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma Makinaları TMT   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kimyasal mücadelede kullanılan ilaç uygulama yöntemlerini , ilaç formülasyonlarını, hedef yüzeyey bağlı olarak damla tutunmasında etkili faktörleri, ilaç sürüklenmesine etkili faktörleri, sıvı parçalam yöntemlerini, bitki koruma makinaların seçimi işletilmesi ve bakımı konusunda öğrencilere bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; IPM'in bir parçası olan hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünde kimyasal mücadelel yöntemi, pestisit formulasyon biçimleri, hedef yüzeyler ve özellikleri, püskürtme damlaları, hidrolik memeler, elde ve sırtta çalıştırılan hidrolik pülverizatörler, traktörle çalıştırılan tarla ve bahçe pülverizatörleri, hava akımlı tarla ve bahçe pülverizatörleri, kontrollü damla uygulama tekniği (CDA), Elektrosatik püskürtme, ilaç sürüklenmesi, tohum ve alan ilaçlaması, dumanlama, sulama suyu ile kimyasal uygulama, fumigasyon ve diğer teknikler, kalibrasyon ve bakım konuları anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, IPM ve kimyasal mücadele yöntemlerini öğrenir.
2) Damla oluşturma tekniklerini öğrenir
3) İlaç uygulamada hedef yüzeyin özelliklerinin ilaç tutunmasına etkilerini öğrenir
4) Püskürtme sıvısı fiziksel özellliklerinin damla oluşumu ve ilaç tutulmasına etkisini öğrenir
5) Damla çapı ölçme yöntemlerini öğrenir
6) Elde ve sırtta taşınan bitki koruma makinalarını öğrenir ve kalibrasyonunu yapar
7) Traktör kuruk mili ile çalıştırılan bitki koruma makinalarını öğrenir ve kalibrasyonunu yapar
8) Elektrosatik püskürtme yöntemini öğrenir
9) Tohum, alan ilaçlaması, fumigasyon ve tarımsal kimyasalların sulama suyu ile uygulanmasını öğrenir.
10) Bitki koruma makinası seçimi ve bakımını yapar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
X
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
X
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
X
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
X
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
2 Bitki koruma ilaçları sınıflandırılması, kalıcılıkları, kullanım durumu, etki şekilleri,uygulamada güvenlik önlemleri Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
3 Bitki koruma makinalarının sınıflandırılması, pülverizasyon tekniği, ilaç normu damla çapı ilişkisi, kaplama oranı Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
4 Pülverizasyon karakteristikleri, Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
5 Değme açıları, kaplama oranı ilişkileri, damla oluşumu, taşınması ve sürüklenme Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
6 Pülverizatörlerin çalışma ilkesi ve ana organları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
7 Pülverizatörlede kullanılan pompalar Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
8 ARA SINAVI Yazılı Sınav
9 Pülverizatörlerde verdi ayar sistemleri, depolar, püskürtma askı sistemleri, depo doldurma sistemleri, pülverizatörlede kullanılan memeler Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
10 Pülverizasyon için gerekli eneji hesabı Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
11 Basınç enerjisi ile çalışan memeler Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
12 Sıvı bitki koruma ilaçlarının elektro statik yükle yüklenmesi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
13 Tarımsal kimyasalların yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanması Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
14 Tozlayıcılar ve Mikro granül uygulayıcıları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
15 Fümigasyon ve toprak sterilizasyonu, dumanlama Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar