DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu TMT   306 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yılmaz YILDIZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.YILMAZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hayvansal üretimde kullanılan makine ve sistemlerin (Kaba ve karma yem eldesinde kullanılan makine ve sistemler, süt sağım sistemleri, barınak temizleme sistemleri, hayvan sulukları, yemleme ve yem dağıtma sistemleri civciv üretiminde kullanılan kuluçka ve ana makinelerin) yapısal ve işlevsel özellikleri hakkında bilgiler edinmektir.
Dersin İçeriği
Kaba yem eldesinde kullanılan alet-makineler (Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, ot tırmıkları, ot taşıma arabaları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makineleri, silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma sistemleri), Karma yem üretimi ve bu amaçla kullanılan sistemler (Depolama, dozajlama, kırma öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma sistemleri), Barınak temizleme (gübre küreme) sistemleri, Süt sağım sistemleri ve sağım salonları, Yem dağıtma ve sulama sistemleri, Kuluçka makineleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, ot tırmıkları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makineleri, silaj makineleri, silaj taşıma araçları, silo doldurma ve boşaltma sistemlerinin apısal ve işlevsel özelliklerini bilir.
2) Süt sağım makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri ile sağım salonlarını bilir.
3) Hayvan barınaklarında biriken gübrelerin kürenmesinde kullanılan sistemleri bilir.
4) Yem dağıtım sistemleri, hayvan sulukları ve kuluçka makinelerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini bilir.
5) Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan depolama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ambalajlama düzenlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
X
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı, önemi ve bu kapsamda incelenen konular hakkında genel bilgiler. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
2 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, namlu hasat makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
3 Kaba yem eldesinde ekanizasyon (Ot tırmıkları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
4 UGULAMA (Kaba yem eldesinde kullanılan ve ilk iki hafta içerisinde anlatılan makinelerle atölye ve arazi koşullarında uygulamalar). Önceki konuları tekrarlama.
5 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
6 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
7 UGULAMA (Silaj makinelerinden atölye ve işletmemizde bulunanlarla atölye ve arazi koşullarında uygulamalar). Önceki konuları tekrarlama.
8 Ara Sınav
9 Karma yem üretim tekniği (Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan depolama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ambalajlama düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
10 Karma yem üretim tekniği (Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan ulaştırma düzenleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
11 UYGULAMA (Bölgedeki bir karma yem üretim fabrikasına gidilerek fabrikadaki işlemler hakkında bilgi edinme). Önceki konuları tekrarlama.
12 Süt sağım makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri, sağım salonları. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
13 UYGULAMA (Üniversitemiz araştırma-uygulama çiftliğindeki inek sağım sistemini ziyaret ederek sağımın izlenmesi). Önceki konuları tekrarlama.
14 Barınak temizleme düzenleri (Hayvan barınaklarında biriken gübre ve altlığın temizlenmesinde kullanılan sistemlerin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
15 Yem dağıtım sistemleri, hayvan sulukları ve kuluçka makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar