DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler * TMT   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET İNCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma ilkeleri ve bunların tarımdaki uygulamaları konularında bilgi vermek. Basit hidrolik veya pnömatik devrelerin tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar ve Pnömatik akışkan havanın sınıflandırılması, sınıflandırma kriterleri, kullanım özellikleri. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Kompresörler. Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Valfler, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri. Depo, hortum, boru ve ara elemanları.Hidrolik ve pnömatik şema örneklerinin çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
X
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
X
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
X
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar. Sınıflandırılması. Sınıflandırma kriterleri. Kullanım özellikleri. Pnömatik akışkan havanın özellikleri ve hazırlanması. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 Hidrolik güç iletiminin sınıflandırılması. Hidrolik güç iletim yöntemlerinin özelikleri ve kullanım yerleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Hidrolik güç iletim yöntemlerinin şematik çözümü. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Hidrolik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Pnömatik sistemlerde güç iletim yöntemlerinin özelikleri ve kullanım yerleri. Pnömatik güç iletim yöntemlerinin şematik çözümü Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Hidrolik simgelerin tanıtımı ve hidrolik şemanın okunması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli pompalar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Pistonlu pompalar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Paletli pompalar, özellikleri ve yapısı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Kompresörler. Çeşitleri ve kullanım özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Arasınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
9 Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Yönlendirme valfleri. Sınıflandırılması. Özellikleri, çeşitleri ve kullanım yerleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Hidrolik ve pnömatik motorlar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli motorlar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve pompa seçimi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Hidrolik akışkanların tanıtımı, özellikleri, çeşitleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Hidrolik depo, hortum, boru ve ara elemanları. Sınıflandırılması. Özellikleri, çeşitleri ve kullanım Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Hidrolik şema örneklerinin çözümlenmesi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Arasınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar