DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Zararlıları * ZMS   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET RİFAT ULUSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin hangi organında ve nasıl bir zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste zararlılar meyve ve sebze gruplarına göre bir düzen içerisinde sıralanmışlardır.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde zarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri ve Bahçe Bitkileri zararlılarının genel özellikleri ve mücadelesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır.
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Üç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular.
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir.
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular.
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular.
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir.
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
17
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında, özelde Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
18
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
19
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
20
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgil Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
2 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
3 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
4 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
5 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
6 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
7 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
8 SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Sebze ve Süs bitkilerindeki Genel Zararlılar Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
11 Yaprağı, Kök ve Yumrusu Yenen sebzelerin Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
12 Meyvesi ve tohumu yenen sebzelerin zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
13 Diğer sebze zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
14 Kesme Çiçek zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
15 Orman, park ve süs bitkisi zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar