DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj TMT   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sulama, toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın temel ilkeleri, toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları, sulama suyu gereksinimi, sulama sistem kapasitesi, sulama programlaması konularında bilgi edinmelerini sağlamak, sulama sistemlerini öğrencilere tanıtmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama ve Drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
2) Bitki su tüketimi ve sulama suyu gereksinimi konularında temel bilgileri öğrenir.
3) Sulama programlaması temel bilgileri öğrenir.
4) Sulama sistemleri ve yöntemlerini öğrenir.
5) Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisini kazanır.
6) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi öğrenir.
7) İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesini öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama mühendilisliği hakkında temel bilgiler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Sulamanın tanımı, tarihçesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kullanılabilir su kavramı, tarla kapasitesi, solma noktası Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Bitki su gereksinimi ve belirlenmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Sulama suyu gereksinimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Sulama sistemi kapasitesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Sulama sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Damla sulama ve özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Yağmurlama sulama ve özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Yüzey sulama ve özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Drenaj tanımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Drenaj sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Laboratuvar çalışması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar