DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj TMT   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sulama, toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın temel ilkeleri, toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları, sulama suyu gereksinimi, sulama sistem kapasitesi, sulama programlaması konularında bilgi edinmelerini sağlamak, sulama sistemlerini öğrencilere tanıtmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama ve Drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
2) Bitki su tüketimi ve sulama suyu gereksinimi konularında temel bilgileri öğrenir.
3) Sulama programlaması temel bilgileri öğrenir.
4) Sulama sistemleri ve yöntemlerini öğrenir.
5) Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisini kazanır.
6) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi öğrenir.
7) İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesini öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)