DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri TMT   259 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk TOKLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZGÜL GÖRMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar, yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilere sahip olur
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla bitkilerinin gruplandırılması ve tarla bitkileri içerisinde yer alan bitkileri kavrar
2) Tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri ve çayır meralar konusunu öğrenir
3) Farklı ekolojik koşullar için uygun olan tarla bitkilerini önerebilme yeteneği kazanır
4) Başlıca tarla bitkilerinin adaptasyonu ve yetiştiriciliği konularında deneyim ve bilgi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)