DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi TMT   429 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik Ekonomisi uygulamasının genel esasları. Ekonomik karar verme kriterleri. Alternatif yatırımların ekonomik karşılaştırma ilke ve hesaplamaları. Örnek uygulama ve çözümler.
Dersin İçeriği
Temel Mühendislik Ekonomisi Bilgilerinin Tarımsal üretimde kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik Ekonomisi uygulamasının genel esaslarını bilir.
2) Ekonomik karar verme kriterlerini bilir ve uygular.
3) Alternatif yatırımların ekonomik karşılaştırma ilke ve hesaplamalarını öğrenir
4) Mühendislik ekonomisinin mühendislik tabanlı üretim üzerindeki etkisini öğrenir.
5) Karşılaştığı bir soruna karşı uygun hesaplama yöntemi seçer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik ekonomisi esaslı karar vermenin temel parametreleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 İşletmelerde gelir gider tahmini ve mühendislik ekonomisi açısından değerlendirilmesi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bileşik faiz ve indirgenmiş nakit akışı yaklaşımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bileşik faiz ve indirgenmiş nakit akışı yaklaşımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Nakit akışı yaklaşımı ve diyagram tasarımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Nakit akışı yaklaşımı ve diyagram tasarımının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Eşit ödemeli nakit akışı diyagramlarının esasları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Ekonomik etkinlik ölçütleri (iç karlılık oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Ekonomik etkinlik ölçütleri (geri ödeme periyodu). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Ekonomik etkinlik ölçütleri (gelir/gider oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Ekonomik etkinlik ölçütleri (gelir/gider oranı). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Ekonomik etkinlik ölçütleri (net şimdiki değer indeksi). Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Örnek çözümlemeler. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Öğrenci proje sunumları ve tartışma. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar