DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Yer Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Dağılış Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Kesikli Olasılık Dağılışları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Standart Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Güven Aralıkları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Hipotez testleri ve hata tipleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Khi-kare analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Regresyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Korelasyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar