DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme TMT   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak bilimi ve bitki beslemeyi bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, toprağı oluşturan faktörleri ve verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında tüm toprak oluşum faktörleri ve bitki besleme konuları öğretilir ve bunların bitkisel üretim, çevre koruma ve sürdürülebilir tarım açısından ilişkileri giriş düzeyinde incelenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak oluşumunu detayları ile inceler ve öğretirr
2) Temel toprak verimliliğini ve bitki beslemeyi toprak-bitki ilişkileri açısından ögretir
3) Sürdürülebilir tarım ile ilgili toprak özelliklerini öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak nedir ve kullanım alanları nerelerdir, genel olarak tartışmak.
2 Toprak oluşum sürecini ve oluşum faktörlerini detayları ile öğrenmek Konuları çalışma Anlatım
3 Fiziksel toprak özelliklerini incelemek Konuları çalışma Anlatım
4 Kimyasal toprak özelliklerini öğrenmek, laboratuvar çalışması. Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Biyolojik toprak özelliklerini ögrenmek Konuları çalışma Anlatım
6 Sürüdürülebilir toprak yönetimi için bütün toprak özelliklerini birlikte değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
7 Toprak, bitki ve çevre açısından toprağı değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Konuları çalışma Anlatım
9 Toprak ve bitkide azot döngüsünü öğrenmek Konuları çalışma Anlatım
10 Azot dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Toprak ve bitkide fosfor döngüsünü öğrenmek Konuları çalışma Anlatım
12 Toprak ve bitkide potasyum, magnezyum, kalsiyum ve kükürt döngülerini öğrenmek Konuları çalışma Anlatım
13 Toprak ve bitkide mikroelement yarayışlılıklarını öğrenmek Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Bitki besleme ve çevre ilişkileri Konuları çalışma Anlatım
15 Bitkisel verimlilik açısından gübrelemenin önemini tartışmak Konuları çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar ve konuları çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar