DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği TMT   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak. Akışkanlar mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Akışkanlara ait genel kavramlar. Duran akışkanlar. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Sistem ve kontrol hacmi için kütle, momentum ve enerjinin korunum denklemleri. Navier- Stokes denklemleri. Boyut analizi ve benzerlik. Boru ve kanallarda akış. Laminer ve türbülanslı sınır tabaka. Boru sürtünme ve yersel yük kayıpları. Akış ve basınç ölçümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulayabileceklerdir.
2) Duran saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvetleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabileceklerdir.
3) Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilecekler, Bernoulli denklemini etkin olarak kullanabileceklerdir.
4) Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini, etki noktasını ve momenti hesaplayabileceklerdir.
5) Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasında ortak ve farklı yönleri, viskozite, yüzey gerilimi ve buharlaşma basıncı gibi kavramları bilecekler, ilgili problemleri çözebilme yeteneğini kazanacaklardır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Kavramlar: Yoğunluk, viskozite, akışkan ve akışların tanımı, sıkıştırılabilme, buharlaşma-kavitasyon, yüzeysel gerilme ve kılcallık Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
2 Duran akışkanlar: Basınç ve dağılımı, basınç ölçümü, dalmış yüzeylere gelen kuvvetler Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
3 Eğri yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti. Örnekler. Akım çizgisi yönünde Newton kanunu uygulaması. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
4 Akım çizgisi ve normali boyunca Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Dinamik ve toplam basınç. Örnekler. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
5 Statik, dinamik ve toplam basınç kavramları: Bernoulli denklemi uygulamaları. Sifon ve kavitasyon Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
6 Reynolds transport teoremi. Denetim hacmi ve sistem kavramları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
7 Süreklilik denklemi. Lineer momentum denklemi. Örnekler. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Enerji denklemi ve Bernoulli denklemi ile ilişkisi. Uniform olmayan akışlara uygulanması. Örnekler. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
10 Akışların diferansiyel analizine giriş. Navier-Stokes denklemleri ve viskoz sıkıştırılamaz akışkanlar için basit çözümler. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
11 Boyutsal çözümleme ve benzerlik. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
12 Borularda viskoz akış; laminer ve türbülanslı akış. Borularda akış ve kayıplar (boru sürtünme ve yersel kayıplar), Moody diyagramı. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
13 Bernoulli denklemi uygulamaları örnekleri ve pratik problemler. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
14 Sınır tabaka kavramına giriş. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
15 Sınır tabaka kavramına giriş. Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar