DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri TMT   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.OKAN ÖZKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerini tanımayı, temel kavramlar, çoğaltmayı, yetiştirmeyi, hasat etmeyi ve depolamayı öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu ders bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri, bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, bahçe bitkilerinde çoğaltım teknikleri, yıllık kültürel işlemleri, bahçe ve bağ tesisi gibi temel konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe bitkiklerinin tanımı ve sınıflandırılmasını öğrenir
2) Bahçe bitkilerinin tanımı, sınıflandırılması ve ülke ekonomisine katkısını öğrenir.
3) Bahçe bitkilerinin biyolojik özelliklerini ve fizyolojisini tanımlar
4) Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini tartışır
5) Bahçe bitkilerinde çoğaltma yöntemlerini tanır.
6) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve yıllık bakım işlemlerini öğrenir.
7) Bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlamasını öğrenir.
8) Bahçe bitkilerinde büyümeyi düzenleyicilerinden yararlanma olanaklarını tartışır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe Bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması Bahçe Bitkilerinin tanımı Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması - Meyve türlerinin sınıflandırılması - Sebze türlerinin sınıflandırılması Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Bahçe Bitkilerinin Dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik özellikleri Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Bahçe Bitkilerinin ekolojik istekleri Bahçe Bitkilerinin iklim istekleri Bahçe Bitkilerinin toprak istekleri Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Bahçe Bitkilerinin özel iklim istekleri Sebze türlerinin iklim istekleri Meyve türlerinin iklim istekleri Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Bahçe Bitkilerinin toprak tipleri, toprak derinliği, toprak taban suyu, toprak reaksiyonu ve tuzluluğu ve toprak yorgunluğu Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Bahçe Bitkilerinin Fizyolojisi Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Yazılı Sınav
9 Bahçe Bitkilerinin Fizyolojisi Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Bahçe, sera , bağ tesisi kurabilme ve işletilmesi Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri Meyve bahçesi ve bağlarda yıllık bakım işlemleri Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Bahçe Bitkilerinde yıllık bakım işlemleri Sebze bahçesinde yıllık bakım işlemleri Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Bahçe Bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlaması Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bahçe bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerden yaralanma olanakları Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Bahçe bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerden yaralanma olanakları Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bahçe Bitkileri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar