DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni TMT   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MİKAİL BAYLAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN RÜŞTÜ KUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hayvan yetiştirme hakkında bilgi ve beceriyi artırmaktır.
Dersin İçeriği
Hayvan türleri, hayvan ırkları, hayvanların verimleri ve ekonomisi, üreme, genel hayvancılık terimleri, hayvan besleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarını tanır
2) Çiftlik hayvanlarının verimlerinin ne olduğunu ve ekonomisini bilir
3) Çiftlik hayvanlarını besleyebilir
4) Yetiştirme sistemlerini öğrenir
5) Çiftlik hayvanlarda üremeyi bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Çiftlik hayvanlarında üreme okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Hayvan ıslahı okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Sığır yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Koyun yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Keçi Yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Beslemeye giriş okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Yemlerin sınıflandırılması okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Kesif yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Karma yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar