DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet TMT   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerilme kavramını öğrenir, gerilme uzama ilişkisi ve Hooke yasasını bilir, gerilme çeşitlerinin bilir, gerilme analizi yapar, basit makine parçalarında gerilme hesaplar, birleşik gerilme hallerinde eşdeğer gerilme kavramını ve uygulanan teorileri bilir ve hesaplar.
Dersin İçeriği
Temel tanımlar, normal ve teğet gerilme, gerilme ve uzama ilişkisi, Hooke yasası, şekil değiştirme özellikleri, elastik-plastik deformasyon, çeki deneyi, elastiklik modülü ve kayma modülü, çeki ve bası gerilmesi, eğme gerilmesi, makaslama kesme gerilmesi, burulma gerilmesi, eşdeğer gerilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerilme kavramını bilir, normal gerilmeyi öğrenir
2) Tek eksenli gerilme hallerini, Hooke yasası uygulamaları ve uzama-gerilme ilişkisin, elastik-plastik uzamayı kavrar
3) Bası, çeki ve eğme gerilmelerini hesaplar. uzama, kısalma ve çökmeyi hesaplar
4) Mukavemet momentini bilir ve hesaplar. Steiner eksen kaydırma yasasını uygular.
5) Teğet gerilmeleri bilir. Makaslama kesme ve burulma gerilmelerini hesaplar
6) Açısal dönmeyi hesaplar., polar mukavemet momentini hesaplar
7) Birleşik gerilmede eşdeğer gerilmenin hesaplanması
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Statik Yöntemlerin Kısa Bir Tekrarı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
2 Bir Yapının Elemanlarındaki Gerilmeler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Eksenel Yükleme; Normal Gerilme Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 Kayma Gerilmesi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
5 Eksenel Yüklemede Normal Şekil Değiştirme Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
6 Hooke Yasası, Elastisite Modülü, Poisson Oranı,Eksenel Yüklemede Gerilme ve Şekil Değiştirme Dağılımı, Saint Venant İlkesi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
7 Burulma Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
9 Elastik Bölgede Gerilmeler, Burulma Açısı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Basit Eğilme Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
11 Kesme ve Eğilme Momenti Diyagramları Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Yük, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Arasındaki İlişkiler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
14 Asal Gerilmeler, Maksimum Kayma Gerilmesi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar