DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Traktörleri TMT   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarım traktörlerinin tipleri, kullanım alanları ve tarımdaki yeri ile traktörlerde kullanılan termik motorlar ve traktör güç aktarım sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste tarım traktörlerinin tarihi ve gelişimi, tarım traktörlerinin sınıflandırılması, traktörlerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve motor sistemleri, traktör hareket ve güç sistemleri ile traktörlerde güç ve verim konuları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım traktörlerünün ne olduğunu açıklar.
2) Tarım traktörü tiplerini sınıflandırır.
3) Tarım traktörlerinde kullanılan içten yanmalı motor tiplerini ve yapısal özelliklerini açıklar
4) Tarım traktörlerinde kullanılan içten yanmalı motor parçalarını gösterir.
5) İçten yanmalı motor parça ve sistemlerinin ne işe yaradığını ayırt eder.
6) Tarım traktörlerindeki güç sistemlerinin hangi uygulamalarda kullanıldığını sınıflandırır.
7) Tarım traktörlerindeki güç sistemlerini ayırt eder.
8) Tarım traktölerinde güç bilançosuna ilişkin hesapları yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Traktörlerine Giriş,Tarım Traktörleri Tarihi, Tarım Traktörlerinin Sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
2 Tarım Traktörlerinde Kullanılan İçten Yanmalı Motorlar, İçten Yanmalı Motorun Tanımı, Motorun Tarihsel Gelişimi, Dizel Ve Otto Motor Çevrimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
3 İçten Yanmalı Motorların Genel Yapısı ve Sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
4 Tarım Traktörlerinde Hareket İletim Sistemleri: Kavrama, dişli kutusu, diferansiyel, son redüksiyon dişlileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Tarım Traktörlerinde Yürütme Sistemleri: Paletler, lastikler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Tarım Traktörlerinde Yönlendirme Sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Tarım Traktörlerinde Güç Aktarma Sistemleri: Kuyruk mili, 3 nokta askı sistemi, hidrolik sistem Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Traktör Çeki Teorisi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Traktör Mekaniği Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Traktörlerde Güç ve Verim Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
12 Traktörlerde Güç Ölçümü ve Standartlar Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Traktör Güç Seçimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
14 Tarım Traktörlerinde Ergonomik Etmenler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
15 Tarım Traktörlerinde ve İçten Yanmalı Motorlarda Yenilikler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar