DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Yetiştiriciliği ve Budama ZMS   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite ve kantite bakımından daha iyi, stres koşullarına dayanıklı bitki çoğaltımı ve çoğaltmada uygun yöntem ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması.Budamanın meyve ağaçlarındaki fizyolojik etkilerinin öğretilmesi, yetiştiricilikte budamanın öneminin anlatılması, edinilen bilgilerin nasıl pratiğe aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde özellikle meyvecilikte fidan üretiminde temel ilkeler, tohum, anaç, konuları ele alınmaktadır. Tohumlarda canlılık ve çimlendirme testleri, anaçların çelikle üretimi, fidan üretiminde aşı çeşitleri ve farklı aşılama teknikleri üzerinde durulmaktadır.Meyve ağaçlarında budama ve amaçları, budamanın fizyolojik esasları, yaz budaması ve verimlilik ilişkileri, ABA birikimi ve budama ilişkileri, anaçlar ve budama, klasik budama şekilleri, modern budama teknikleri, dikim sistemleri ve buna uygun budama şekilleri, anaç kalem ilişkileri, alternatif budama sistemleri, meyve türlerine göre uygun budama şekilleri konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve yetiştiriciliği , çoğaltılması ve budaması konularında temel bilgileri bilir.
2) Bitkilerde çoğaltma yöntemlerindeki temel kavramları bilir.
3) Bitkilerde çoğaltma yöntemlerini öğrenir.
4) Bahçe Bitkilerinde özellikle meyvecilikte fidan üretiminde temel ilkeler, tohum, anaç, aşı konularını kavrar.
5) Meyve ağaçlarındaki dalları tanır.
6) Bitki türüne, çeşidine, kullanılacak anaca ve amaca göre uygun budamanın belirlenmesi ve uygulanmasını bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve yetiştirme ve budama tekniğine giriş. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Eşeyli ve Eşeysiz (vegetatif) Çoğaltma: Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Aşı ve aşı çeşitleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Çeşitli Meyve Türlerindeki Anaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Generatif ve Vegetatif Anaçlar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Aşı teknikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
7 Çelikle çoğaltma Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Meyve ağaçlarının organları ve işlevleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Kökler ve Gövde, Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçlarındaki dallar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
11 Budamanın tanımı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Budamanın fizyolojik esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Budama zamanı; yaz, kış budaması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Meyve ağaçlarına verilecek şekiller. Budamanın hormonlara etkisi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınavi Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar