DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Zararlıları ZMS   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET RİFAT ULUSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin hangi organında ve nasıl bir zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste zararlılar meyve ve sebze gruplarına göre bir düzen içerisinde sıralanmışlardır.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde zarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri ve Bahçe Bitkileri zararlılarının genel özellikleri ve mücadelesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Bitkileri zararlılarını tanır.
2) Bahçe Bitkileri zararlılarının biyolojilerini bilir.
3) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kültürel önlemleri bilir.
4) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kimyasal savaşı bilir.
5) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak biyolojik savaş yöntemini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgil Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
10 Sebze ve Süs bitkilerindeki Genel Zararlılar Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yaprağı, Kök ve Yumrusu Yenen sebzelerin Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Meyvesi ve tohumu yenen sebzelerin zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Diğer sebze zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
14 Kesme Çiçek zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Orman, park ve süs bitkisi zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar