DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama Sistemleri Tasarımı ZMS   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih Metin SEZEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEMİH METİN SEZEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulama mühendisliğinin temel ilkeleri ile birlikte su uygulama ve su dağıtma sistemleri, suyun etkin kullanımı, sulama sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesinde kullanılan yaklaşımlara ilişkin bilgi düzeyini artırmaktır.
Dersin İçeriği
Sulama sistemlerinin sınıflandırılması, sulama sisteminin seçimini etkileyen faktörler; toprakta mevcut nem içeriği, su gereksinimleri; sulama aralıkları; sulama programlaması, yüzey, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin tasarım ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci sulama mühendisliğinin temel ilkeleri, su uygulama ve su dağıtma sistemleri gibi temel sulama konularını kavrayabilecektir.
2) Bu dersin sonunda öğrenci sulama sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesinde kullanılan yaklaşımları bilir duruma gelecektir.
3) Öğrenci sulama programlamasını, suyun etkin kullanımı ve bunun için alınması gerekli önlemleri kavrayacaktır.
4) Sulama sistemlerinin tasarımı konularıyla ilgili okuduğu bilimsel makaleleri daha kolay anlayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir düzeye gelebilecektir.
5) Sulama sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesini öğrenir.
6) Sulama sistemlerinin ekonomik anlamda karşılaştırmasını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama mühendisliğinin temel ilkeleri, su, toprak, bitki, iklim, sulama Randımanları, sulama suyu niteliği Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
Proje / Tasarım
2 Tarla sulama sistemleri ve tasarım ilkeleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
Proje / Tasarım
3 Tarla sulama sistemlerinin görevleri ve tipleri ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
4 Yüzey sulama sistemlerinin tasarımı, arazinin sulamaya hazırlanması (tesviye), tesviye öncesi hazırlık işlemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
5 Tesviye projeleme yöntemleri Tesviye projesinin uygulanması, örnek tesviye projesi çözümü, tesviyenin korunması ve iyileştirilmesi ve ayrıca ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
6 Yüzey sulama yöntemlerinin planlanması, matematiksel modellerin kullanılması, ilerleme, infiltrasyon ve derine sızma ilişkileri, karık sulama sistemlerinin planlaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
7 Uzun tava sulama sistemlerinin planlanması, border debisi ve boyunun arazi koşullarında eldesi, tava sulama sistemlerinin planlanması ve ayrıca ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yağmurlama sistemlerinin tasarımı, yağmurlama sisteminin kullanılabilirliği, yağmurlama yönteminin yararları, yağmurlama yönteminin sakıncaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
10 Yağmurlama sistemlerinin tipleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
11 Yağmurlama sulama sistemin tasarımı, su kaynağı, pompa yeri, lateraller, ana ve yan boru seçimleri ve ayrıca ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Proje / Tasarım
12 Damla sulama sistemlerinin tasarımı, damla sulama sisteminin ögeleri, damla sulama sistemi tipleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
13 Lateral ve yan boru hatlarının planlanması, ana boru hattının planlanması, denetim birimi ögelerinin seçilmesi, pompa biriminin seçilmesi, örnek proje Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
14 Sulama sistemlerinin değerlendirilmesi, tarla sulama sistemlerinin performansları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
15 Yüzey ve basınçlı sulama sistemlerinin değerlendirilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar