DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları TMT   318 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin temel kavramların ve yöntemlerinin öğretilmesi ekim, dikim, gübre ve çapa makinalarını sınıflandırarak çalışma ilkelerini ve temel parçalarını öğretmek, ekim, dikim, gübreleme ve çapalama kaynaklı sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin temel kavramlar ve yöntemleri, ekim, dikim, gübre ve çapa makinalarının sınıflandırılması, çalışma ilkeleri, temel parçaları, etki eden kuvvetlerin analizi, iş verimleri, güç gereksinimleri ve dizayn parametreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin temel kavramları ve agro teknik esasları bilir.
2) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama yöntemlerini bilir.
3) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama makinalarının çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını bilir.
4) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama makinalarının iş verimleri ve güç gereksinimlerini bilir.
5) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin sorunları bilir ve çözüme yönelik uygun öneriler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve ekime ilişkin bazı tanımlar, ekimin agro-teknik esasları, çimlenme biyomekaniği, tohum yatağı hazırlamada temel esaslar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Ekim yöntemleri, ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Ekim makinalarının tarihçesi ve ekim makinalarının sınıflandırılması, çalışma ilkeleri ve parçaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Ekim makinaları ekici düzenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Ekim makinaları tohum boruları, ekici ayaklar, baskı tekerlekleri, çizi kapatıcılar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Ekim makinalarına etki eden kuvvetlerin analizi, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Ekim makinalarına ilişkin arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Dikim makinalarının sınıflandırılması, çalışma ilkeleri ve parçaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dikim makinalarına etki eden kuvvetlerin analizi, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Dikim makinalarına ilişkin arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gübrelerin fiziko-mekanik özellikleri, gübrelerin toprağa verilme ilkeleri, makinalarının sınıflandırılması, organik gübre dağıtma makinaları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kimyasal gübre dağıtma makinaları, çalışma ilkeleri, gübre dağıtma makinalarının ayar ve bakımları, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Bitki yaşam alanı düzenleme, seyreltme ve çapalama tekniği, seyreltme makinaları, çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulama sınavı Ders notundaki ilgili makinalar Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar