DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Kontrol ve Standartizasyon TMT   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; öğrenciye iş hayatında kalite yönetim sistemleri ile ilgili yeterlilikleri öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu derste; Kalite tanımı ve Kavramları, Kalite boyutları, Kalite Yaklaşımları, Kalite ve Verimlilik arasındaki ilişkiler, süreç yönetimi, kaliteye yönelik ulusal ve uluslararası standartlar anlatımaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite, güvence, standart, standardizasyon, meslek standartlarını öğrenir
2) Kalite standartlarını açıklar
3) ISO 9000 kalite yönetim sisteminin altyapısını bilir.
4) Kalite ile ilgili diğer yönetim sistemlerini kıyaslar
5) EFQM mükemmellik modeli, İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri ile diğer kontrol yöntemlerini sıralar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite tanımı ve Kavramları, Kalite boyutları, Kalite Yaklaşımları, Kalite ve Verimlilik Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
2 Kalite ve Maliyet, Kalite Kavramlarına Farklı Yaklaşımlar, Kalite Kontrolü, Kalite Çemberleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
3 Standart ve Standardizasyon Faydaları, Türk standardları Enstitüsü (TSE), Standard Çeşitleri, Standardların Hazırlanması, Belgelendirme ve Akreditasyon, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
4 TSE' nin Belgelendirme Faaliyetleri, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları, Metroloji ve Kalibrasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründeki Önemi, Meslek Standardları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
5 Yönetim Sistemleri ve Standardları, TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Standardları, Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
6 OHSAS 18001 ve OHSAS 18002 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
7 ISO-IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE-ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, CE Uygunlu İşareti Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Yazılı Sınav
9 TS EN ISO 50001 ENERJİYÖNETİM SİSTEMİ (EYS) Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
10 TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
11 Süreç Yönetimi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
12 Süreçlerin yönetimi ve sürekli süreç denetimi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
13 ISO 9001 Kalite yönetim sistemi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
14 EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ) Mükemmellik Modeli Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
15 EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ) Mükemmellik Modeli Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar