DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Deneme Metotları TMT   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla denemelerinin planlama ve deneme deseni seçim kriterlerinin belirlenmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarla denemelerinin planlanmasında temel ilkeler. Yaygın kullanılan deneme desenlerine ait esasların açıklanması. Örnek çözümlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma deneme temel ilke ve prensiplerini öğrenir.
2) Araştırma konusu ile ilgili hipotez kurmayı öğrenir.
3) Deneme hedeflerine uygun deneme deseni oluşturmayı öğrenir.
4) Denemelerin arazide ve atölyede planlanma ilkelerini kavrar.
5) Seçilen deneme desenine uygun arazi planlamasını ve uygulamasını gerçekleştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneme deseni kavramı ve denemelerin kurulmasına ilişkin temel esaslar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Hipotez testlerinin anlamı ve varyans analizi kavramının açıklanması. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Tesadüf parselleri deneme deseni ilkelerinin açıklanması ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Tesadüf parselleri deneme deseni ilkelerinin açıklanması ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Tesadüf blokları deneme deseni ilkelerinin açıklanması ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Tesadüf blokları deneme deseni ilkelerinin açıklanması ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Faktöryel deneme desenleri ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Çoklu karşılaştırma testleri ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Çoklu karşılaştırma testleri ve sayısal çözümlemeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 SPSS yazılımının tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 SPSS yazılımının tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Örnek veri setleriyle SPSS yazılımında çözümler ve yorumlanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Örnek veri setleriyle SPSS yazılımında çözümler ve yorumlanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Örnek veri setleriyle SPSS yazılımında çözümler ve yorumlanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar